Sygeplejerskerne

Sygeplejerskerne

Vores sygeplejersker arbejder altid under supervision af en speciallæge, og der er altid minimum én speciallæge tilstede i klinikken.


Sygeplejerskerne i Amagerbroklinikken tilser patienter med akutte problemstillinger, eksempelvis halsbetændelser, blærebetændelser eller luftvejsinfektioner. 


Som noget nyt hjælper sygeplejerskerne også med årskontroller hos de patienter, som har en kronisk lidelse. 


Dette er fordi vores sygeplejersker har kompetencerne, men også for at frigive flere lægetider, da der er en tiltagende øget efterspørgsel på lægeydelser i almen praksis. 


Alle patienter, som har en årskontrol hos en sygeplejerske vil, inden konsultationen, være blevet gennemgået sammen med en speciallæge.


Mathilde

Mathilde har meget skadestueerfaring fra Hvidovre Hospital.


Mathilde har særlig erfaring indenfor bevægeapparatslidelser og sårbehandling.

Charlotte

Charlotte har arbejdet en årrække på Hvidovre Hospitals børneafdeling, og  senere på barselsafsnittet, og har derfor stærke kompetencer inden for disse områder.

Cathrine

Cathrine kommer fra en anden almen praksis.


Cathrine har særligt (psykisk) sårbare patienter og sårbehandling som interesseområder.