Vanedannende medicin


Vanedannende medicin


Vanedannende medicin, som f.eks. morfin (smertestillende), benzodiazepiner (beroligende) eller ADHD-medicin kræver personligt fremmøde.


Amagerbroklinikken følger Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer.


Personligt fremmøde kræves som udgangspunkt ved receptfornyelse af vanedannende/afhængighedsskabende medicin.

Det tilstræbes at begrænse brugen af afhængighedsskabende medicin og det må forventes, at vi er særdeles restriktive mht. receptfornyelser.

Af erfaring ved vi, at det kan give anledning til frustrationer, at man skal møde op, når man f.eks. har meget ondt, men vi beder om forståelse for at vi følger gældende retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.


Der vil ved hver receptfornyelse blive taget stilling til om der kan trappes yderligere ned eller måske helt ud af medicinen.

Der må bæres over med flere uddybende spørgsmål i forbindelse med kontakt til klinikken i den forbindelse. Det skyldes Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer.