Psykolog

PsykologhenvisningDer kan med henvisning fra lægen ydes tilskud til psykologhjælp, hvis du er over 18 år og opfylder et af kriterierne nedenfor:


 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD


Stress er ikke på listen. Det betyder, at vi ikke kan henvise til psykologhjælp med tilskud fra sygesikringen, hvis det vurderes, at stress er din aktuelle problemstilling.


Vi kan ikke henvise børn til psykologhjælp med tilskud fra det offentlige.