Årskontroller for kroniske sygdomme/lidelser

Har du en af følgende kroniske lidelser anbefaler vi du kommer til en årskontrol af den. Det drejer sig bl.a. om:


  • Blodtrykssygdomme
  • Hjerte/karsygdomme (CVD)
  • Sukkersyge
  • Astma
  • Kronisk lungesygdom – KOL
  • Psykisk sygdom (depression, angst, ADHD/ADD m.m).
  • Knogleskørhed
  • Stofskiftesygdomme


Har du flere kroniske lidelser bør du komme til årskontrol for dem.


Årskontrollen foregår i to tempi.

Første gang er til forundersøgelse og ca. en uge efter er det til svar på undersøgelserne og evt. regulering af medicin. Nogle af svartiderne kan være som videokonsultation.


Det er ikke sikkert du kommer til opfølgende svar hos en læge, men alle vores patienters undersøgelser har været gennemgået af en speciallæge inden du møder op til svar.


Der er altid minimum en speciallæge og klinikejer tilstede i klinikken.